Vergoedingen & Kosten

Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 verandert het bekostigingssysteem van de Geestelijke Gezondheidszorg naar het Zorgprestatiemodel. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor jou als cliënt. Er wordt niet meer gewerkt met behandeltrajecten, maar er wordt gerekend per consult. Voor meer informatie over het Zorgprestatiemodel klik hier.

Zorg die wordt vergoed

Psychologische zorg wordt vergoed vanuit het basispakket en is dus niet afhankelijk van eventuele aanvullende pakketten. In alle gevallen geldt dat het eigen risico van € 385,- wordt aangesproken bij de vergoeding van de behandeling.

Voor behandeling in de Generalistische Basis GGZ gelden de door de NZA bepaalde tarieven. 

Zorg die niet wordt vergoed  

De behandeling in de Generalistische Basis GGZ wordt voor de meeste psychische aandoeningen vergoed door de zorgverzekeraar. Een aantal klachten en diagnoses wordt echter niet vergoed, waaronder aanpassingsstoornissen, werkproblemen en relatieproblemen. Voor deze klachten kun je bij ons wel behandeld worden, echter moet je zelf de kosten voor behandeling betalen. Je hebt in dit geval geen verwijzing van de huisarts nodig. Daarnaast kunnen er andere redenen zijn dat je ervoor kiest om de behandeling niet door de zorgverzekeraar te laten vergoeden.

Contracten 2022

Blend Psychologie heeft voor 2022 contracten bij:

 • CZ (waaronder ook CZ direct, Nationale Nederlanden, Ohra, Just)  

 • VGZ (waaronder ook IZA, UMC, Univé, Zekur, Bewuzt, IZZ) 

 • Menzis (waaronder ook Anderzorg, Hema) 

 • Achmea (waaronder ook Zilveren kruis, FBTO, De Friesland Zorgverzekeraar, Interpolis, ProLife Zorgverzekeringen) 

 • DSW (waaronder ook in Twente Zorgverzekeraar, Stad Holland) 

 • OWM zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

 • A.S.R. (waaronder Ditzo)

 • ENO (waaronder ook Salland zorgverzekeringen, Zorgdirect) 

Blend Psychologie heeft in 2022 geen contracten met:

 • Caresq (Aevitae, AON, One)

 • ONVZ (Jaaah, PNOzorg, VvAA)

Niet gecontracteerde Zorgverzekeraars  

Bij de zorgverzekeraars waar we geen contract mee hebben kun je de behandeling op de volgende manieren vergoed krijgen:

 • Restitutiepolis: 90 tot 100% wordt vergoed*.

 • Naturapolis: 65 tot 92% wordt vergoed*.

De behandeling dien je na elke sessie zelf te betalen. De factuur kun je daarna zelf indienen bij je zorgverzekeraar.

*Kijk goed bij je eigen zorgverzekering naar de polisvoorwaarden (“vergoeding Basis GGZ bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders”) of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Kind en Jeugd

Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar behandelen wij particulier. Dit betekent dat de kosten voor eigen rekening komen.

Tarieven 2022

Blend psychologie hanteert in 2022 de tarieven zoals deze door de NZA zijn vastgesteld. Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van de NZA, klik hier.

 

 • Intakegesprek/ diagnostiek 45 minuten €142,31

 • Behandeling 45 minuten €120,99

No Show en annulering

Als je je afspraak wilt annuleren of verzetten, dan kun je dit zelf doen via het cliëntenportaal, uiterlijk 24 uur voor de afspraak. Mocht je, ongeacht de reden, niet binnen 24 uur voor de afspraak hebben geannuleerd dan is het beleid van Blend Psychologie dat er kosten in rekening worden gebracht. Voor een enkele niet nagekomen sessie brengen we de helft van een behandeltarief (60,50) in rekening. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.