Vergoedingen & Kosten

Per 1 januari 2022 verandert het bekostigingssysteem van de Geestelijke Gezondheidszorg.

 

Momenteel is het zo dat een traject binnen de B-GGZ aan het einde van de behandeling wordt gedeclareerd aan je zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar verrekent deze behandeling vervolgens met je wettelijk Eigen Risico. De startdatum van het traject is bepalend in welk kalenderjaar het eigen risico verrekend wordt. Ook al gaat de behandeling verder in het nieuwe kalenderjaar, de verrekening vindt slechts éénmaal plaats. Wanneer een vervolgbehandeling plaatsvindt, wordt deze verrekend met het kalenderjaar waarin de vervolgbehandeling is gestart.

 

Vanaf 2022 verandert het bekostigingssysteem en wordt er niet meer gewerkt met behandeltrajecten, maar wordt er gerekend per consult (hoeveel consulten je vergoed krijgt in 2022 is afhankelijk per zorgverzekeraar). Vanwege deze wijziging zijn wij verplicht om elk lopend behandeltraject op 31.12.2021 te sluiten en (indien nodig) per 01.01.2022 voort te zetten in de vorm van consulten. Voor behandeltrajecten die in 2021 starten en nog doorlopen in 2022, betekent dit dan ook dat er twee keer het eigen risico wordt verrekend (in 2021 en 2022).

Verzekerde zorg

Psychologische zorg wordt vergoed vanuit het basispakket en is dus niet afhankelijk van eventuele aanvullende pakketten. In alle gevallen geldt dat het eigen risico van € 385,- wordt aangesproken bij de vergoeding van de behandeling.

Voor behandeling in de Generalistische Basis GGZ gelden de door de NZA bepaalde tarieven. De zorg is hierbij ingedeeld in zorgproducten (prestaties), waarvoor een vaste prijs wordt gehanteerd, bij een vastgesteld gemiddeld aantal sessies.

Tarieven NZA :

Max € 503,47

Prestatie: Product Kort

Max € 853,38 

Prestatie: Product Middel

Max € 1383,65

Prestatie: Product Intensief

Max € 219,78

Prestatie: Onvolledig behandeltraject 

Blend Psychologie heeft voor 2021 contracten bij:

 • CZ (waaronder ook Ohra, Nationale Nederlanden)

 • VGZ (waaronder ook IZZ, Bewuzt, MVJP, Univé, Zekur, SZVK, Zorgzaam verzekerd, IZA,  Besured, National Academic, Promovendum)

 • Menzis (waaronder ook Anderzorg) 

 • Zilveren Kruis (waaronder ook Achmea, Interpolis, FBTO, DFZ) 

 • DSW (waaronder ook Stad Holland) 

 • Caresq (AON, One, Aevitae)

 • OWM zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

 • ONVZ (waaronder ook VvAA, PNOzorg, Jaaah)

 • A.S.R. (waaronder de Amersfoortse, Ditzo)

Blend Psychologie heeft voor 2022 contracten bij:

 • CZ (waaronder ook Nationale Nederlanden, Ohra)  NOG ONBEKEND

 • VGZ (waaronder ook IZA, UMC, Univé, VGZ voor de zorg) 

 • Menzis (waaronder ook Anderzorg) 

 • Zilveren Kruis (waaronder ook Achmea, FBTO, De Friesland Zorgverzekeraar, Interpolis, One underwriting BV,  ProLife Zorgverzekeringen, ZieZo) 

 • DSW (waaronder ook in Twente Zorgverzekeraar, Stad Holland) 

 • OWM zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

 • A.S.R. (waaronder Ditzo)

 • ENO (waaronder ook Hollandzorg, Salland zorgverzekeringen, Zorgdirect) 

Blend Psychologie heeft in 2022 geen contracten met Caresq (Aevitae, AON, One) en ONVZ (VvAA, PNOzorg, Jaaah)

Niet gecontracteerde Zorgverzekeraars  

Bij de zorgverzekeraars waar we geen contract mee hebben kan je de behandeling op de volgende manieren vergoed krijgen:

Restitutiepolis: 90 tot 100% wordt vergoed*.

Naturapolis: 65 tot 92% wordt vergoed*.

*Kijk goed bij je eigen zorgverzekering naar de polisvoorwaarden (“vergoeding Basis GGZ bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders”) of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Niet verzekerde zorg

De behandeling in de Generalistische Basis GGZ wordt voor de meeste psychische aandoeningen vergoed door de zorgverzekeraar. Een aantal klachten en diagnoses wordt echter niet vergoed, waaronder aanpassingsstoornissen, werkproblemen en relatieproblemen. Voor deze klachten kun je bij ons wel behandeld worden, echter moet je zelf de kosten voor behandeling betalen. Je hebt in dit geval geen verwijzing van de huisarts nodig. Daarnaast kunnen er andere redenen zijn dat je ervoor kiest om de behandeling niet door de zorgverzekeraar te laten vergoeden.

Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar behandelen wij particulier. Dat betekent dat de kosten voor eigen rekening komen.

 

Indien je zonder verwijzing in behandeling wilt komen, of indien je niet voor vergoede zorg in aanmerking komt, dan gelden de volgende tarieven:

€ 98,-

Individuele sessie 45 min

€ 24,50 

Telefonisch consult of E-health consult
Behandelinhoudelijke contacten via telefoon, E-health of mail met een tijdsinvestering van meer dan 15 minuten.

€ 49,-

No show / te laat afmelden sessie 45 min

Max € 98,-

Rapportage externe instantie
Afhankelijk van tijdsinvestering

No Show en annulering

Als je je afspraak wilt annuleren of verzetten, dan kun je dit zelf doen via het cliëntenportaal, uiterlijk 24 uur voor de afspraak. Mocht je, ongeacht de reden, niet binnen 24 uur voor de afspraak hebben geannuleerd dan is het beleid van Blend Psychologie dat er kosten in rekening worden gebracht. Zie de tarieven in bovenstaand overzicht. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.