top of page

Vergoedingen & Kosten

Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 is het bekostigingssysteem van de Geestelijke Gezondheidszorg verandert naar het Zorgprestatiemodel. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor jou als cliënt. Er wordt niet meer gewerkt met behandeltrajecten, maar er wordt gerekend per consult. Voor meer informatie over het Zorgprestatiemodel klik hier.

Zorg die wordt vergoed

Psychologische zorg wordt vergoed vanuit het basispakket en is dus niet afhankelijk van eventuele aanvullende pakketten. In alle gevallen geldt dat het eigen risico van € 385,- wordt aangesproken bij de vergoeding van de behandeling. Loopt je behandeling door in het volgende kalenderjaar dan wordt je eigen risico weer opnieuw aangesproken.

Voor behandeling in de Generalistische Basis GGZ gelden de door de NZA bepaalde tarieven. 

Zorg die niet wordt vergoed  

De behandeling in de Generalistische Basis GGZ wordt voor de meeste psychische aandoeningen vergoed door de zorgverzekeraar. Een aantal klachten en diagnoses wordt echter niet vergoed, waaronder aanpassingsstoornissen, werkproblemen en relatieproblemen. Voor deze klachten kun je bij ons wel behandeld worden, echter moet je zelf de kosten voor behandeling betalen. Je hebt in dit geval geen verwijzing van de huisarts nodig. Daarnaast kunnen er andere redenen zijn dat je ervoor kiest om de behandeling niet door de zorgverzekeraar te laten vergoeden.

 

Contracten 2024

Blend Psychologie heeft voor 2024 contracten afgesloten met:

 • CZ (waaronder ook CZ direct, Nationale Nederlanden, OHRA, Just, PZP (politie zorg polis))  

 • VGZ (waaronder ook IZA, UMC, Univé, Zekur, Zekur Natura, VGZBewuzt, MVJP, Zorgzaam, IZZ) 

 • Menzis (waaronder ook Anderzorg, Hema, VinkVink) 

 • Zilveren kruis (waaronder ook Achmea, FBTO, De Friesland Zorgverzekeraar, Interpolis, Ziezo, ProLife Zorgverzekeringen) 

 • Salland zorgverzekeraar (waaronder ook HollandZorg, Zorgdirect) 

 • Caresq (waaronder ook Aevitae)

 • ONVZ (waaronder ook VvAA, ONVZ Expats)

 • DSW (waaronder ook in Twente Zorgverzekeraar, Stad Holland) 

 • A.S.R. (waaronder A.S.R. zorg, Ditzo)

 • Zorg en Zekerheid (waaronder ook AZVZ)

Niet gecontracteerde Zorgverzekeraars  

Hebben wij geen contract met jouw zorgverzekeraar? Dan wordt je behandeling mogelijk niet volledig vergoed. Controleer dit vooraf goed in je eigen polisvoorwaarden of neem contact op met je zorgverzekeraar. Wanneer wij geen contract hebben met jouw zorgverzekeraar dien je de kosten na elke sessie eerst zelf aan ons te betalen en kun je de digitale factuur daarna bij de zorgverzekeraar indienen.

Kind en Jeugd

Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar behandelen wij particulier. Dit betekent dat de kosten voor eigen rekening komen.

Tarieven 2024

Blend psychologie hanteert in 2024 de tarieven zoals deze door de NZA zijn vastgesteld. Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van de NZA, klik hier.

 

 • Intakegesprek/ diagnostiek 45 minuten €159,-

 • Behandeling 45 minuten €135,-

No Show en annulering

Als je je afspraak wilt annuleren of verzetten, dan kun je dit zelf doen via het cliëntenportaal, uiterlijk 24 uur voor de afspraak. Mocht je, ongeacht de reden, niet binnen 24 uur voor de afspraak hebben geannuleerd dan is het beleid van Blend Psychologie dat er kosten in rekening worden gebracht. Voor een enkele niet nagekomen sessie brengen we de helft van een behandeltarief in rekening. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

bottom of page