top of page

Klachtenregeling

Mocht je ontevreden zijn over de werkwijze dan mag je dit altijd bespreken met je eigen therapeut. Waar nodig zou je ook nog met de andere praktijkhouder van Blend Psychologie een gesprek kunnen krijgen. 

Mocht dit niet leiden tot een wenselijke oplossing dan kan je overwegen een klacht in te dienen. Je kan je dan wenden tot de Landelijke Vereniging voor vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Meer informatie is te vinden op de site van de LVVP. 

bottom of page