top of page

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van behandeling die er vanuit gaat dat de manier waarop we denken en betekenis geven aan situaties ervoor zorgt dat we ons op een bepaalde manier voelen en gedragen. Tegelijkertijd heeft je gedrag weer invloed op wat je denkt en hoe je je voelt. Zowel het denken als het doen zijn binnen de CGT belangrijke aangrijpingspunten om tot verandering te komen. In sommige gevallen ligt het accent in de behandeling iets meer op het doorbreken van gedragspatronen, in andere situaties iets meer op veranderen van gedachtenpatronen. We maken hierbij vaak gebruik van de techniek exposure, waarmee je leert je eigen angsten onder ogen te zien en te overwinnen. Cognitieve gedragstherapie is een vorm van behandeling die voor vele psychische klachten, onder andere angsten en depressie, effectief is gebleken.

702A4182.jpg
bottom of page