Beroepscode

Voor het waarborgen van de kwaliteit van de geboden hulp wordt de beroepscode voor psychologen/ beroepscode voor psychotherapeuten, gevolgd. Blend Psychologie is met elke therapeut aangesloten bij de LVVP.

Registraties Overheid (ministerie van VWS):

Femke Hilhorst, Gezondheidszorgpsycholoog BIG 19918106525

Anouk de Bruijn, Gezondheidszorgpsycholoog BIG 09916301525

GZ-Psychologen vallen als BIG-geregistreerde psychologen onder het wettelijk tuchtrecht.