top of page

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Het is een vorm van behandeling die draait om twee belangrijke ideeën: het accepteren van je gedachten en gevoelens en toewijding aan wat echt belangrijk voor je is. Er wordt gewerkt aan het leren accepteren van gedachten en gevoelens, zelfs als ze moeilijk of ongemakkelijk zijn. We hebben immers niet altijd controle over wat we denken of voelen, maar we kunnen wel leren om er vriendelijker mee om te gaan. Daarnaast gaan we kijken naar wat echt belangrijk voor je is in het leven, je waarden, én word je aangemoedigd om acties te ondernemen die in lijn zijn met die waarden.

ACT helpt je om jezelf beter te begrijpen, om je gedachten te accepteren voor wat ze zijn, om op een flexibele manier om te gaan met obstakels, zodat je kunt blijven investeren in de dingen die je echt belangrijk vindt.

bottom of page