top of page

Informatie voor verwijzers

Verwijzers kunnen cliënten naar Blend Psychologie verwijzen. Indien de cliënt beschikt over een verwijsbrief van de huisarts, komt hij of zij in aanmerking voor vergoede zorg en dan kan hij of zij zichzelf aanmelden bij onze praktijk.

 

Aanmelden kan via de site of telefonisch.

Indien u als verwijzer een cliënt/patiënt wil verwijzen naar de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)  dan dient de volgende informatie te worden aangegeven op de verwijsbrief:

  • Vermoeden DSM-5 stoornis

  • Verwijzing GBGGZ

  • Gegevens verwijzer, Inclusief persoonlijke AGB-code van de arts

  • Patiëntgegevens

  • Plaats en datum verwijzing

  • Handtekening verwijzer

 

Er zijn een aantal stoornissen waarbij de behandeling momenteel niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. De aanpassingsstoornis, enkelvoudige fobie, slaapstoornis, levensfaseproblematiek, werk gerelateerde problemen en relatieproblemen zijn voorbeelden van stoornissen die momenteel niet worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Behandeling voor deze problemen is binnen de praktijk natuurlijk wel mogelijk, maar de cliënt betaalt deze dan wel zelf.  Een verwijsbrief is in een dergelijk geval niet noodzakelijk, maar wij stellen relevante informatie vanzelfsprekend op prijs.

 

Indien de cliënt hiervoor toestemming geeft, ontvangt u van ons een terugkoppeling van de behandeling in de vorm van een rapportage.

In overleg met u als verwijzer kan bekeken worden wat de best passende verwijzing is.

Heeft u vragen of wilt u overleggen, neem dan gerust contact met ons op.

bottom of page