Kwaliteit

We vinden het belangrijk de kwaliteit van de behandeling binnen Blend Psychologie hoog te houden. Dit doen we op de volgende manieren:

Opleidingen

Femke Hilhorst: Gezondheidszorg Psycholoog, BIG 19918106525

Anouk de Bruijn: Gezondheidszorg Psycholoog, BIG 09916301525

Specialisaties

Femke Hilhorst:

  • EMDR Europe Practitioner VEN

  • Junior Schematherapeut VSt 

Anouk de Bruijn:

  • EMDR Europe Practitioner VEN

Bijscholing

We vinden het belangrijk om ons voortdurend te blijven ontwikkelen in diverse problematieken en behandelmethoden.

Effectmeting van de behandeling (ROM)

We gebruiken de OQ45 als voor en nameting in onze behandelingen. 

Klanttevredenheid

We horen graag van onze cliënten hoe ze de behandeling hebben ervaren en vragen daarom aan het einde van de behandeling om de tevredenheidsvragenlijst CQi in te vullen.

Kwaliteitsstatuut

Per januari 2017 zijn alle aanbieders van "geneeskundige GGZ", dat wil zeggen generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Hieronder kan je deze per therapeut inzien.  

 

 

 

 

Beroepscode

Voor het waarborgen van de kwaliteit van de geboden hulp wordt de beroepscode voor psychologen/ beroepscode voor psychotherapeuten, gevolgd. Blend Psychologie is met elke therapeut aangesloten bij de LVVP.

Registraties Overheid (ministerie van VWS):

Femke Hilhorst, Gezondheidszorgpsycholoog BIG 19918106525

Anouk de Bruijn, Gezondheidszorgpsycholoog BIG 09916301525

GZ-Psychologen vallen als BIG-geregistreerde psychologen onder het wettelijk tuchtrecht. 

Blend psychologie is met elke therapeut tevens aangesloten bij de Vereniging EMDR Nederland (VEN).

© 2019 by Femke Hilhorst, Gz Psycholoog, en Anouk de Bruijn, Gz Psycholoog, Proudly created with Wix.com

Blend Psychologie / van Heeswijkstraat 4a / 5262 XG Vught

KVK praktijk 74512986/ AGB praktijk 94064663